Liczba odwiedzin strony: 37519 Osób na stronie: 7
 

Krysińska Halina. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 13 poz. 93 - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319) wprowadza się następujące zmiany:   1)   § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.  Przy Ministrze Sprawiedliwości tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, zwaną dalej "Komisją".";   2)   § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1.   Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 2.   Zastępcę przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji. 3.   Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są powoływane spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa karnego. 4.   Sekretarza Komisji, jako swojego przedstawiciela w Komisji, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, spośród pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości lub sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości.";   3)   § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.  Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz są powoływani na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.";   4)   uchyla się § 5. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały...
Monitor Polski 2001 Nr 45 poz. 722 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 14 grudnia 2001 r.) nr Z. 110-84-2001 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 31 grudnia 2001 r., Pana Macieja GÓRSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej.
KRS 0000318138 - SZMYRKA NAWRAT & WSPÓLNICY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SZMYRKA NAWRAT & WSPÓLNICY SP. J. SP. J. 2008-11-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIDOK 10 50-052 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-174-78-98 20870174 0000318138
KRS 0000318137 - COTIS EU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
COTIS EU SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2008-11-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ROLNA 155 A 02-729 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000318137
KRS 0000318136 - STOWARZYSZENIE OCHRONY POLONIKÓW NIEMIECKICH
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE OCHRONY POLONIKÓW NIEMIECKICH STOWARZYSZENIE 2008-11-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RASZOWSKA 24 46-053 DĘBIE CHRZĄSTOWICE OPOLSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
991-043-53-43 160230486 0000318136
KRS 0000318135 - "PORT RADOMSKO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PORT RADOMSKO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-11-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BRZEŹNICKA 57c 97-500 RADOMSKO RADOMSKO RADOMSZCZAŃSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
772-235-55-90 100608810 0000318135
KRS 0000318134 - ASYMETRIA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ASYMETRIA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-11-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DŁUGA 8/14 00-238 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000318134
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Gdynia HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Krysińska Halina. Kancelaria adwokacka
radca prawny pomorskienotariusz pomorskiekomornik pomorskieagencja / skład celny pomorskieuczelnia prawnicza pomorskieprawnik pomorskieprawnikReklama