Liczba odwiedzin strony: 37751 Osób na stronie: 2
 

Krysińska Halina. Kancelaria adwokacka

 
 
Krysińska Halina. Kancelaria adwokacka
 
Starowiejska 41-43
81-363 Gdynia
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 13 poz. 93 - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w...
Monitor Polski 2001 Nr 45 poz. 722 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 14 grudnia 2001 r.) nr Z. 110-84-2001 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 31 grudnia 2001 r., Pana Macieja GÓRSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w...